Practice

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
SOBA 8U 4:00 PM 4:00 PM   
SOBA 9U 4:00 PM 4:00 PM   
SOBA 10U 6:00 PM 6:00 PM   
SOBA 11U 6:00 PM 6:00 PM   
SOBA 12U5:00 PM 5:00 PM    
SOBA 13U5:00 PM 5:00 PM    
SOBA 14U5:00 PM 5:00 PM